×
دانلود
رایگان

مجموعه درس “مهندسی دینامیک” – دانشگاه MIT

خرید
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

الگوریتم های کنترل سازه با استفاده از شبکه عصبی ( Neural Network Control )

دانلود
رایگان

آشنایی با نرم افزار اتوکد

دانلود
رایگان

آشنایی با نرم افزار SAP2000

دانلود
رایگان

آشنایی با نرم افزار ETABS

دانلود
رایگان

آشنایی با نرم افزار OpenSEES

دانلود
رایگان

آشنایی با نرم افزار SeismoSignal

دانلود
رایگان

Random Vibration of Mechanical and Structural Systems

دانلود
رایگان

SEISMIC DEMANDS FOR PERFORMANCE EVALUATION OF STEEL MOMENT RESISTING FRAME STRUCTURES

دانلود
رایگان

Active Structural Control: Theory and Practice

دانلود
رایگان

System Identification of Dynamic Structure by the Multi-branch BPNN

دانلود
رایگان

۵۰ Housing Floor Plans

دانلود
رایگان

Turbine Generator Foundations

خرید
۱۴,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

الگوریتم های کنترل سازه – کنترل مقاوم ( Robustness Control )

خرید
۱۴,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

الگوریتم های کنترل سازه با استفاده از پالس ( Pulse Control )

خرید
۱۶۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش کامل مدلسازی سازه فلزی دو بعدی SAC9 مجهز به TMD در نرم افزار OpenSees بهمراه کدهای مربوطه

مطلب
مطلب

نقشه های کامل مجتمع تجاری (معماری، سازه و برق) – اتوکد + فایلهای محاسباتی